Kurzy
tradiční čínské medicíny

Proč se přihlásit na kurz?

 • Porozumíte lépe vašemu tělu
 • Naučíte se pomoci sami sobě a svým blízkým

Nabídka kurzů v roce 2019

Základy
čínské medicíny

Kompletní
akupunkturní systém

Čínská medicína
v praxi

Iris
diagnostika

Naučíte se diagnostiku

 • Diagnostika dle TČM
 • Diagnostika z jazyka
 • Diagnostika z pulzu
 • Palpace akupunkturních bodů
 • Diagnostika dle reflexní terapie
 • Iris diagnostika

Osvojíte si
léčebné metody

 • Fytoterapie
 • Baňkování
 • Moxování
 • Aurikuloterapie
 • Reflexní terapie
 • Bylinky

Kdo si cení své cti tak jako svého těla, toho lze pověřit vládou. Kdo miluje lid tak jako své tělo, tomu lze svěřit říši.

Lao-c’

Bc. Vilma Malínská

Na Hrádku 2575
530 02 Pardubice

Kontakty pro objednání